Λ. Κνωσσού 155,
Ηράκλειο - Κρήτη
71306

Ωραριο Καταστήματος

τηλ. +30 2810 212711
fax. +30 2810 322740